Ontwerpformule

WAT IS DE FORMULE?

Bij Smidt.design hanteren we een design approach die gericht is op het creëren van archetypisch sterke producten/ruimtes. Onze aanpak bestaat uit de volgende vijf stappen:


  1. AUTHENTICATE | Archetype: We beginnen met het authentiseren van de essentie van het product om een sterke basis te leggen.
  2. BUILD | Base: Vervolgens bouwen we voort op deze basis om het product te versterken.
  3. CREATE | Creative: We gebruiken onze creativiteit om het product verder te ontwikkelen en te verfijnen.
  4. DISTIL | Define: Door het product te distilleren tot de essentie, begrijpen we de persoonlijke essentie van het creatieve proces en kunnen we argumenten omzetten in betekenisvolle opties.
  5. ESSENTIALISE | Essence: Tot slot richten we ons op het essentiële en ontwerpen we voor de collectieve ervaring, met oog voor de gebruiker. Ons doel is om mensen te inspireren met een authentieke leefomgeving.


Met deze aanpak streven we naar de productie van archetypisch sterke producten die voldoen aan de behoeften van onze klanten en gebruikers. Wij geloven in het creëren van een optimale gebruikerservaring en werken hard om deze te realiseren in elk product dat we ontwerpen.


Ontdek hoe we deze aanpak kunnen toepassen op uw project en hoe we u kunnen helpen bij het creëren van een sterke, authentieke en betekenisvolle productervaring.


Lees Meer >

onze regeneratieve ontwerp formule:

ABCD formule

Bij het proces van het creëren van een product is het essentieel om de essentie van het product te authentiseren om een sterke basis te leggen. Dit houdt in dat we de doelstellingen, stijl en functionaliteit van het product begrijpen om een solide basis te creëren. Vervolgens bouwen we voort op deze basis om het product te versterken en gebruiken we onze creativiteit om het verder te ontwikkelen. Door het product te distilleren tot de essentie begrijpen we de persoonlijke essentie van het creatieve proces en richten we ons op de essentiële aspecten van het product. Ons doel is om mensen te inspireren met een authentieke productervaring die voldoet aan hun behoeften. Hier leggen we de stappen uit die dit ontwerpproces verkennen en hoe het parallel loopt met het maken van een product.



1. Authentiseren | Archetype:

De eerste stap in het ontwerpproces is het authentiseren van de essentie van het product. Dit houdt in dat we de doelstellingen, stijl en functionaliteit van het product begrijpen. Net zoals een ontwerper het onderwerp en doel van zijn product moet begrijpen, moeten ontwerpers de kernaspecten van het product dat ze creëren begrijpen. Hierdoor leggen ze een sterke basis om op voort te bouwen.


Bijvoorbeeld, bij het ontwerpen van een nieuwe smartphone moet de ontwerper het beoogde publiek, de gewenste functies en de algehele esthetiek begrijpen. Dit begrip stelt hen in staat om een product te creëren dat aansluit bij het beoogde doel en resoneert met de gebruikers.


2. Bouwen | Basis:

Nadat de essentie van het product is geauthentiseerd, gaan we verder met het bouwen op deze basis. Dit omvat het creëren van de structuur, het leggen van de fundering en het vormgeven van het product. Net zoals een ontwerper bouwt aan een product, moeten ontwerpers het fysieke of digitale raamwerk van het product construeren.


Bijvoorbeeld, in het geval van een gebouw moeten architecten de blauwdrukken maken, ingenieurs de fundering leggen en bouwvakkers de structuur bouwen. Deze stap zorgt ervoor dat het product een solide basis heeft om verder te ontwikkelen.


3. Creëren | Creatief:

Na het leggen van de basis gebruiken wij onze creativiteit om het product verder te ontwikkelen en te verbeteren. Deze fase omvat een brede oriëntatie, het ontwerpen van het algehele concept, het selecteren van materialen en het toevoegen van unieke elementen die het ontwerp verbeteren. Net zoals een ontwerper zijn creativiteit gebruikt om zijn visie tot leven te brengen, gebruiken ontwerpers hun creatieve vaardigheden om het product naar een hoger niveau te tillen.


Bijvoorbeeld, bij het ontwerpen van een auto kunnen ontwerpers experimenteren met verschillende vormen, kleuren en materialen om een visueel aantrekkelijk en functioneel voertuig te creëren. Hun creativiteit stelt hen in staat om grenzen te verleggen en iets unieks en boeiends te creëren.


4. Destilleren | Definiëren:

In de destillatiefase wordt het product verfijnd tot de essentie. Dit houdt in dat het ontwerp wordt vereenvoudigd, onnodige elementen worden verwijderd en de focus ligt op wat echt belangrijk is. Net zoals een ontwerper overbodige details kan verwijderen om het hoofdonderwerp te benadrukken, destilleren ontwerpers het product tot de kernelementen.


Bijvoorbeeld, bij het ontwerpen van een website kunnen ontwerpers overtollige elementen elimineren, de navigatie stroomlijnen en de inhoud prioriteren om een gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface te creëren. Door het product te destilleren, zorgen ontwerpers ervoor dat het gefocust en betekenisvol is.


5. Essentieel maken | Essentie:

De laatste stap is om te focussen op de essentiële aspecten van het product en te ontwerpen voor de collectieve ervaring, met oog voor de gebruiker. Het doel is om mensen te inspireren met een authentieke productervaring die voldoet aan hun behoeften. Net zoals het ontwerp emoties wil oproepen en een betekenisvolle ervaring wil creëren voor de gebruiker, streven wij ernaar om een product te creëren dat resoneert met gebruikers.


Bijvoorbeeld, bij het ontwerpen van een meubelstuk kunnen ontwerpers comfort, functionaliteit en esthetiek prioriteren om een product te creëren dat de leefruimte van de gebruiker verbetert. Door zich te richten op de essentie van het product, creëren ontwerpers een betekenisvolle en authentieke ervaring.


Conclusie:

Tot slot, het ontwerpproces, vertoont overeenkomsten met het maken van een product. Door de essentie te authentiseren, voort te bouwen op een solide basis, creativiteit te gebruiken, te destilleren tot de kern en te focussen op de essentiële aspecten, kunnen wij producten creëren die authentiek, betekenisvol en voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Net zoals een ontwerp emoties wil oproepen en een diepgaande ervaring wil creëren, streeft ons ontwerpproces ernaar om mensen te inspireren en een productervaring te bieden die resoneert met gebruikers. Door deze stappen te volgen, kunnen wij archetypisch sterke producten creëren die de tijd doorstaan.

"Het ontwerpproces begint met het authentiseren van de essentie. Hierbij bouwen we een solide basis en roepen creativiteit op. We distilleren tot de authentieke kern is gevonden. In dit proces creëren we betekenisvolle ervaringen."

SMIDT.DESIGN

- PRODUCTEN -

Smidt.design heeft een gestroomlijnde ontwerpbenadering ontwikkeld die vijf stappen omvat: AUTHENTICATE, BUILD, CREATE, DISTIL en ESSENTIALISE. Door deze aanpak te volgen, creëren we producten die authentiek, harmonieus en betekenisvol zijn en resoneren met de gebruikers en hun behoeften vervullen.

KAMERSCHERM

BELCEL

MAATWERK

AKOESTIEK

AKOESTIEK